پیچک

کسب و کار هوشمند پیچک

پیچک خودش رو با کسب و کار شما وفق میده

خرید اشتراک اطلاعات بیشتر

خدمات

خدمات

با توجه به نوع کسب و کارتان خدمات مرتبط را انتخاب، قیمت آن‌ها را تعیین کرده و هزینه و درآمد حاصل از هرکدام را محاسبه و با هم مقایسه می‌کنید

مشتریان

مدیریت مشتریان

اطلاعات مشتریانتان شامل اطلاعات فردی، وضعیت سلامت، سابقه مراجعات، خدمات دریافت شده و پرداخت‌ها همیشه به‌صورت سازمان‌یافته در دسترس می‌باشد. می‌توانید از پیش برای آن‌ها وقت رزرو کرده و فاکتور صادر نمایید

کارکنان

مدیریت کارکنان

می‌توانید به تعداد نامحدود کارکنان خود و خدماتی که ارائه می‌دهند را ثبت نموده، سوابق خدمات و آورده مالی هریک را مشاهده و با هم مقایسه کنید

گزارش‌ها

گزارش‌ها

با استفاده از گزارش‌های قابل اعتماد مبتنی بر BI، می‌توانید در زمینه‌های منابع انسانی، مشتریان و هزینه‌ها برای رشد و ارتقاء کسب و کار خود بهترین تصمیمات را بگیرید

VIP Subscription

خرید اشتراک

یک ماهه

5,000,000تومان For 1 Year

Enjoy All The Features

 • مدیریت خدمات و پکیج‌ها
 • مدیریت پرسنل و مشتریان
 • ثبت مراجعات و صدور فاکتور
 • ثبت قراردادها و فیش حقوقی
 • روند درآمد و سوددهی
 • گزارش‌ آماری خدمات و مشتریان
 • انواع گزارش‌های مالی
خرید اشتراک

سه ماهه

14,000,000تومان For 1 Year

Enjoy All The Features

 • مدیریت خدمات و پکیج‌ها
 • مدیریت پرسنل و مشتریان
 • ثبت مراجعات و صدور فاکتور
 • ثبت قراردادها و فیش حقوقی
 • روند درآمد و سوددهی
 • گزارش‌ آماری خدمات و مشتریان
 • انواع گزارش‌های مالی
خرید اشتراک

یک ساله

50,000,000تومان For 1 Year

Enjoy All The Features

 • مدیریت خدمات و پکیج‌ها
 • مدیریت پرسنل و مشتریان
 • ثبت مراجعات و صدور فاکتور
 • ثبت قراردادها و فیش حقوقی
 • روند درآمد و سوددهی
 • گزارش‌ آماری خدمات و مشتریان
 • انواع گزارش‌های مالی
خرید اشتراک
0 Happy Customers
0 Treatments
0 Years of Experience
0 Lesson Conducted